Hjem

Historisk tilbageblik

Ringsteds Sct. Knudsgilde oprettedes på Valdemar den Stores initiativ til ære for hans fader Knud Lavard, hertug af Slesvig, der var blevet myrdet i Haraldsted skov den 7. januar 1131.

 

Knud Lavard blev gravlagt i klosterkirken i Ringsted, og kong Valdemar opførte Danmarks første hele teglstensbyggeri over graven, Sct. Bendts kirke. Knud Lavard helgenkåredes i 1169 og skrinlagdes på alteret ved den store fest i kirken den 25. juni 1170.

 

Ringstedgildet var modergilde for alle de andre Knudsgilder, men blev nedlagt sammen med de fleste ved Købstadsordinansen den 4. dec. 1526. Kun gilderne i Lund, Malmø, Ystad samt Flensborg overlevede.

 

Efter opfordring fra både dem og de gilder, som i løbet af de seneste generationer er genopstået, indviedes Sct. Knudsgildet i Ringsted igen den 7. januar 2003 i selve Sct. Bendts kirke.

 

Oldermand Anders Svenningsen, Lund forestod den særlig optagelse af Ringsteds oldermand, Karen Adrian. Karen Adrian blev først optaget i Sct. Knuds Gilde ved en ceremoni, hvor hun fik Lundgildets oldermandskæde på. Dernæst som Knudssøster fik hun Ringsteds oldermandskæde på som udnævnt oldermand. Den nye oldermand optog derefter de øvrige 18 recipienter i Sct. Knuds Gilde i Ringsted. Som Knudssøster eller –broder fik hvert medlem påsat Ringsted Gildets Knudsdue med det rød/gule bånd. Knudsduen er en kopi af den due, som Ronneby-gildet anvender. Læs mer

Årets arrangementer i Sct Knuds Gilde i Ringsted

 

Gildestævne

Gildestævnet holdes den 7. januar. - Den dag, hvor Knud Lavard blev myrdet i Haraldsted skov i 1131.

 

Oldermanden aflægger beretning og fortæller om, hvordan året i gildet er gået. Hvert andet år er der valg til gilderådet.

 

Skatmesteren fremlægger regnskab og budget, og endelig har de fremmødte knudssøstre og -brødre mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til gilderådet

 

 

 

 

 

Papegøjeskydning

Afholdes i maj/juni måned på Knudsengen bag Knud Lavards kors i Haraldsted.

 

Der skydes med bue og pil efter fire farvestrålende "papegøjer", og vinderne fejres efter gamle ritualer, hvorefter der spises frokost, der altid består af lækre retter, som deltagerne har med til den fælles buffet.

 

 

 

 

 

 

Højtidsstævne og fest

Højtidsfesten er Sct. Knudsgildets absolutte højdepunkt, som afholdes i oktober måned. Nye medlemmer optages ved en smuk højtidelighed i Sct. Bendts kirke, hvor alle knudsbrødrene er i kjole og hvidt og knudssøstrene er i lange selskabskjoler.

 

Der er altid repræsentanter fra de svenske gilder og fra Sct. Knudsgildet i Flensborg, hvilket er med til at sætte et festligt præg på arrangementet.

 

Derefter er der festmiddag, som også indeholder en del ceremonier, der medvirker til at gøre middagen både underholdende og festlig. Aftenen slutter med dans til levende musik.

 

 

 

 

Gåsegilde

Gåsegildet er årets sidste arrangement, og det afholdes i november måned.

 

Menuen er - som ordet siger - altid gåsesteg med traditionelt tilbehør. Desserten er altid "Oldermandens æblekage", som serveres til kaffen.

 

Det er en hyggelig aften, hvor søstre og brødre mødes og tilbringer nogle afslappede timer sammen.

 

 

 

 

 

Andre arrangementer

Ud over de 4 faste arrangementer arrangeres der sangaften, foredrag om historiske emner og udflugter. Gilderådet prøver at gøre det til en fast årlig tradition, at gildet besøger et af de svenske gilder.

 

 

 

 

Næste arrangement:

Papegøjeskydning den 12. juni

 

 

Afholdte arrangementer

 

Udflugt til Nyborg den 8. maj

 

Der var 47 deltagere - knudsbrødre og søstre samt gæster - med på turen til Nyborg. Solen skinnede, og vi nød den flotte tur over broen til Fyn. Om formiddagen fik vi en guidet rundvisning på slottet, hvor vi hørte om slottets historie fra ca. 1170 til 1560, hvor kongen besluttede at flytte til Nordsjælland. Allerede da vi betragtede slottet udefra, kunne vi tydeligt se, at det havde en lang historie bag sig. Murværket taler sit tydelige sprog. Og da vi kom ind i Danehofsalen, hvor vi bl.a.fik genopfrisket historien om Erik Klipping, som fik indskrænket sin magt ved at underskrive det, det kaldes Danmarks første grundlov, fornemmede man historiens vingesus: Vi var i et rum, hvor vigtige historiske begivenheder fandt sted i Middelalderen.

Vi spiste frokost på restaurant Villa Gulle, og efter en pause skulle vi på bytur med guide. Her gik vi først rundt på det store voldanlæg, der omgiver en del af Slottet. En række kanoner var opstillet for at minde os om fortidens fæstningsanlæg. Vi gik gennem en port fra 1784 ud på den anden side af voldene, og vores tur fortsatte rundt i Nyborgs gader, hvor vi så mange fine gamle bindingsværkshuse. Et af Danmarks ældste huse, Korsbrødregården, ligger lige ved Vor Frue Kirke, som Dr. Margrethe den 1. byggede. Efter en times byvandring sluttede vi på Villa Gulle, hvor der blev serveret kaffe, boller og lagkage inden hjemturen tilbage til Sjælland.

 

Foredrag om Nyborg 15. marts 2016

"Historien eksisterer kun, hvis den bliver fortalt." Det blev de 45 tilhørere, som havde taget imod Sct. Knuds Gildets invitation til at høre om Nyborgs historie, mindet om adskillige gange, da Janus Møller Jensen, afdelingsleder på Nyborg Slot og Ph.d. i historie, holdt foredrag i Ringsted Kulturhus

 

På en særdeles levende og engageret måde førte Janus Møller Jensen os gennem Nyborgs lange og spændende historie. Nyborg Slot blev grundlagt omkring 1170, og i de efterfølgende ca. 250 år havde Nyborg sin storhedstid. Det var her, der blev holdt Danehof, og Danmarks første grundlov blev underskrevet i Danehofsalen, som i dag er højdepunktet, når man besøger Nyborg Slot.

Janus Møller Jensen sluttede sit foredrag med at fortælle om arbejdet med at få Nyborg Slot og byen optaget på UNESCO's verdens-arvsliste. Det bliver spændende at følge med i arbejdet i de kommende år for at se, om det vil lykkes for Nyborg - Danmarks Riges Hjerte at komme på den eftertragtede liste, hvor Danmark indtil nu har 6 seværdig-heder placeret.

Det var igen knudssøster Inger Astrup, der var ansvarlig for det veldækkede kaffebord med lækkert hjemmebag.

Efter kaffepausen var der mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen, inden 2. stolsbroder Niels Skovgård takkede den dygtige foredragsholder for et særdeles lærerigt og spændende foredrag.

 

Foredrag den 9. februar 2016

Der var stort fremmøde til at høre knudssøster, museumsinspektør Kirsten Christensen fortælle om fundet af de mange guldspiraler i Boeslunde.

Kirsten Christensen har selv deltaget i udgravningerne, hvilket medvirkede til at gøre foredraget ekstra spændende, idet hun kunne krydre det med personlige oplevelser på marken, hvor det opsigtsvækkende fund blev gjort. Hun fortalte, hvorledes et par amatørarkæologer for et par år siden pludselig fandt 4 armringe af guld på en græsmark, hvorefter Museum Vestsjælland besluttede at starte udgravninger på stedet, og så tog begivenhederne fart. De små guldspiraler nærmest "myldrede" frem af jorden, hvorefter Nationalmuseet kom til stedet og deltog i udgravningerne.

Det var et særdeles spændende og informativt foredrag om en arkæologs arbejde med et fantastisk fund. Men tilbage står spørgsmålet: Hvad har de mange guldspiraler været brugt til?? Kirsten Kristiansen kom med forskellige bud, men lagde ikke skjul på, at ingen ved med sikkerhed, hvad de har været brugt til. Hun viste os bl.a., hvordan nogle af spiralerne var bøjet i rette vinkler uden dog at kunne forklare hvorfor. Spiralerne kan muligvis have været brugt til udsmykning af klædedragten - måske en hovedbeklædning eller en kjole.

 

Gildestævne den 7. januar 2016

29 brødre og søstre mødte op til det årlige gildestævne, som blev afholdt i anlægspavillonen i Ringsted.

Oldermand, Michael Jensen gjorde i sin beretning status over de arrangementer, der havde været afholdt i 2015, og han var meget tilfreds med fremmødet. Han takkede gilderådet og alle i gildet, der havde ydet en ekstra indsats i løbet af året.

Knudsbroder Leif Pedersen blev valgt til 1. stolsbroder, en post han overtog, da knudsbroder Michael Jensen blev oldermand.

Knudssøster Inger Astrup var ansvarlig for hjemmebag og borddækning, så man kunne afslutte gildestævnet i hyggelige omgivelse.

 

 

Sct. Knuds Gilde i Ringsted